Wat is postoperatieve pijn

Pijn of ongemak na een operatie is heel normaal. Deze pijn wordt vaak omschreven als ’acute pijn‘: pijn die slechts binnen een bepaalde tijd optreedt.

Iedere patiënt ervaart zijn pijn anders. Dit kan beïnvloed worden door verschillende factoren, onder andere door uw gezondheid. Uw zorgverleners werken met u samen om u zo snel mogelijk goed genoeg te laten voelen om uw dagelijkse leven weer op te kunnen pakken.

Wanneer uw postoperatieve pijn effectief wordt behandeld, bent u sneller in staat om:

  • te bewegen;
  • u beter te voelen;
  • naar huis te gaan;
  • uw dagelijkse activiteiten te hervatten.