Tip 2  - Doseer uw activiteiten

Voorkom dat u in de vicieuze cirkel van chronische pijn terecht komt.

Dit is een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om uw pijnklachten aan te pakken. Breng veranderingen aan in de hoeveelheid werk en uw andere dagelijkse bezigheden.

Dan voorkomt u dat u in de vicieuze cirkel van chronische pijn terecht komt.

De pijlen kunnen beide kanten op wijzen: zo kan ziekteverlof resulteren in negatieve gedachten en angst voor wat de toekomst zal brengen. Deze gevolgen kunnen op hun beurt weer stress, angst enzovoort met zich meebrengen.

Heeft u het gevoel gevangen te zitten in een vicieuze cirkel van chronische pijn? Stel uzelf dan de volgende drie vragen:

  1. Doe ik op mijn goede dagen extra veel en weinig op mijn slechte dagen?
  2. Ben ik geneigd te veel hooi op mijn vork te nemen en meer te doen dan nodig is?
  3. Wil ik het anderen graag naar de zin maken en kan ik slecht ‘nee’ zeggen als mensen mij vragen iets te doen?

Komt de vicieuze cirkel van chronische pijn u bekend voor? Herkent u zich in de drie vragen?